Familielandbruget VEST-Jylland

Forår

Hvem er Familielandbruget VEST-Jylland?

 

Vi er en landbrugspolitisk forening der varetager de små og mellemstore landbrugs erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser. Vores medlemmer kommer geografisk fra det tidligere Ringkøbing Amt, og vi er en del at Landbrug & Fødevarer.

Se lidt mere historie her http://da.wikipedia.org/wiki/Husmand

 

Vi varetager medlemmernes interesse ved bl.a.:

 

At fremme og inddrage faglige og erhvervspolitiske ønsker fra medlemmer

 

At følge op på landbrugspolitiske emner fra lokalt-regionalt niveau til Landbrug & Fødevarer

 

At sikre faglig dygtig rådgivning, der også tilgodeser mindre landbrugs interesser

 

 

 

Derudover arbejder vi for at:

 

 

Deltids- og heltidslandbrug også fremover samles, ses og høres!

 

Selvejet og mangfoldigheden skal bevares og landbruget må ikke udvikle sig til ensidigt industrilandbrug

 

Der skal være gode finansieringsmuligheder for deltidslandbrug og mindre og mellemstore produktionslandbrug

 

Bevare andelsprincipperne, solidaritet og sammenhold

 

 

Medlemsfordele:

 

 

Du får LandbrugsAvisen 1 gang om ugen

 

Store lokale rabatter på dieselolie (op til 550 kr./1000 l og 90 øre/l ved stander)

 

Rabatter i www.indkoebsklubben.dk

 

Du kan tegne gruppelivsforsikring se vilkår her

 

VEST-Jyllands bedste rådgivning (HFLC) til medlemspris

 

Ved betaling af et aktivt medlemskontingent er begge i husstanden fuld stemmeberettiget og valgbar medlem.

Familielandbruget - en betydelig del af

Formand Lone Andersen

Østergårdevej 16, Lyne

6880 Tarm

Tlf. 21 48 00 77

E-mail: Lone.andersen@lyne.dk

 

Sekretær Gitte Mejdahl

HFLC Nupark

7500 Holstebro

Tlf. 96 29 66 66

E-mail: gmj@hflc.dk