Familielandbruget VEST-Jylland

Forår

 

 

Vi har fået ny hjemmeside som kan ses her:

 

www.familielandbrugetvestjylland.dk/

 

Morgenluft for landbrugets økonomi

 

 

Store dele af landbruget vil opleve fremgang i 2016 og 2017. Regeringens landbrugspakke og bedre produktpriser er hovedårsagen til forbedringen, der i første omgang primært løfter indtjeningen hos planteproducenterne.

 

PRESSEMEDDELELSE - 20. jan 2016

 

 

 

Landbrugets indtjening er ved årsskiftet fortsat presset af Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU, et svigtende kinesisk marked for mejeriprodukter og en stor landbrugsproduktion. Men store dele af landbruget går langsomt mod bedre tider.

 

Det forudser en ny prognose fra SEGES, der viser, at en gennemsnitlig landbrugsbedrift bevæger sig fra omtrent et nulresultat i 2015 til ca. 250.000 kr. i 2016. Der ventes yderligere forbedring til op imod 500.000 kr. i 2017. Det er vel at mærke før aflønning af ejerens egen arbejdskraft og før forrentning af egenkapitalen.

 

- Der er flere årsager til, at vi nu har udsigt til en højere indtjening. Den nye landbrugspakke giver effekt, i første omgang mest markant for planteproducenterne. Samtidigt forventer vi, at de meget lave priser på mælk og svinekød begynder at rette sig. Renterne vil fortsat være lave og der er valutarisk medvind fra en stigende dollar, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES.

 

Han tilføjer, at bedrifterne samtidig er blevet mere produktive og effektive under krisen. For eksempel har der været en meget stor stigning i mælkeydelsen de senere år, og det er lykkedes for svineproducenterne at vokse, samtidig med at omkostningerne er faldet.

 

Gennemsnitstallene dækker over en stor spredning. Således forventes den bedst indtjenende tredjedel af landmændene at tjene omkring 1 mio. kr. i 2015 og 2016.

 

- Det er imponerende, at selv under de aktuelt vanskelige vilkår, er der stadig en gruppe meget stærke landmænd, som er i stand til at opnå virkeligt pæne resultater, siger Klaus Kaiser.

 

Den nyligt vedtagne landbrugspakke forventes at forbedre indtjeningen markant. Alene højere gødningsnormer og afskaffelse af randzoner ventes at øge driftsresultatet med 80.000-120.000 kr., når den er fuldt implementeret i 2017. Forbedringen skyldes primært muligheden for at gøde mere effektivt og dermed opnå højere udbytter og bedre kvalitet i afgrøderne.

 

- Prognosen understreger landbrugspakkens effekt i forhold til at give bedre rammevilkår og løfte bundniveauet for landbrugets indtjening. Det giver mulighed for, at danske landmænd bedre kan stå distancen i den hårde internationale konkurrence, vurderer Klaus Kaiser.

 

Henvendelser til Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser 8740 5175 / 2013 5175

 

Uddybende materiale kan findes på: www.landbrugsinfo.dk/okonomianalyser

 

Prognoser for landbrugets priser og indkomster udarbejdes af SEGES P/S og Landbrug & Fødevarer.

Indkomstprognoserne udkommer tre gange om året, og udkommer næste gang den 20. maj 2016.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Peter Nyegaard Nissen

Chefkonsulent

Foreningsforhold

Landbrug & Fødevarer

 

T +45 3339 4507 | M +45 2488 3918 | E pnn@lf.dk

 

 

 

 

6.02.15

 

Formand: Danmarks jord er sat til salg

 

Partistøtte og liberalisering af landbrugsloven var brandvarme emner på generalforsamlingen i Familielandbruget VEST-Jylland i tirsdags.

Skal Familielandbruget VEST-Jylland give partistøtte til udvalgte folketingskandidater? Det blev medlemmerne spurgt om til generalforsamlingen i Familielandbruget VEST-Jylland tirsdag aften, der blev holdt hos Heden & Fjorden i Birk, Herning.

”Vi fik en god debat omkring partistøtte, og hvordan vi kan få tættere samarbejde med nogle af de lokale folketingspolitikere. Den overvejende holdning fra medlemmerne i forhold til partistøtte var, at vi ikke skulle give partistøtte, men bruge kræfterne på det landbrugspolitiske i stedet,” fortæller Lone Andersen, formand for Familielandbruget VEST-Jylland.

 

Giv landbruget mulighed for at hjælpe sig selv

Udover partistøttedebatten satte hun i beretningen blandt andet fokus på den uholdbare økonomiske situation i landbruget, på det politiske arbejde i foreningen og på lovgivningen, hvor blandt andet liberaliseringen af landbrugsloven blev kritiseret skarpt.

”Liberaliseringen af landbrugsloven er jo slet ikke løsningen på indtjeningskrisen og de skrappe rammevilkår, vi har. Løsningen er, at regeringen giver os mulighed for at hjælpe os selv,” sagde Lone Andersen. Hun refererede til de 10 forslag i akutpakken, som Landbrug & Fødevarer har opfordret regeringen og Folketinget til at vedtage i forbindelse med Ruslandskrisen.

 

Til salg skilt på Danmarks jord

Liberaliseringen af landbrugsloven begynder at leve op til Lone Andersens frygt – at dansk agerjord bliver solgt til pengestærke kapitalfonde og investorer, som ikke ønsker at have animalsk produktion.

”Ved Randers er der blevet solgt 700 hektar til en tysker. Hvis det her er begyndelsen på den tendens, jeg tror, det er, nemlig at udenlandske investorer køber jord op i Danmark, så får vi ikke gang i væksten og skabt arbejdspladser,” siger Lone Andersen.

Hun vurderer, at liberaliseringen i praksis betyder, at der er sat et ”til salg” skilt på Danmarks jord.

”Det er uhensigtsmæssigt, også i forhold til de unge, der ønsker at etablere sig. Derfor mener jeg, at liberaliseringen bør revurderes landspolitisk. Det vil jeg gerne arbejde for,” siger Lone Andersen.

 

 

 

Skal Familielandbruget give partistøtte til udvalgte folketingskandidater?

 

 

Til Familielandbruget VEST-Jyllands generalforsamling på tirsdag d.24-2 vil vi spørge vore medlemmer om vi skal give partistøtte til udvalgte folketingskandidater i vores valgområde, hvis netop denne eller de kandidater vil gøre en ihærdig indsats i den kommende regering overfor landbrugserhvervet?

Vi trænger så meget til en politisk hjælpende hånd, for at vi som landmandsfamilier fortsat kan tro på vores erhverv, og for at også unge landmænd tør etablere sig, og kaste sig over udfordringen med at producere verdens bedste fødevarer, tjene penge og få et godt liv.

Derfor har vi også sendt et direkte spørgsmål til et folketingsmedlem fra hvert parti i vores område her i Vestjylland som lyder: Hvilken fremtid ser du for landbrugserhvervet i Danmark?

Svarene fra de 8 politikere offentliggør vi ligeledes på tirsdag både fra de politikere, der kommer til generalforsamlingen, og dem der ikke kommer.

Det er medlemmerne i vores forening, der bestemmer, for generalforsamlingen er højeste instans, så derfor er det dem der kommer og giver sin mening til kende, der får indflydelse på om vi skal give partistøtte til en kandidat fra Ø, SF, S, R, V,K, LA, O, eller vi ikke skal. Mødet starter kl.19:30 i Birk Centerpark på HFLC.

Yderligere oplysninger:

 

 

Lone Andersen formand Familielandbruget VEST-Jylland mobil tlf. 21 48 00 77

 

 

Familielandbrugene er for vigtige til at blive overset

 

Af Lone Andersen, formand for Familielandbruget

 

2014 har været familielandbrugenes år i FN.

 

Gennem forskellige arrangementer har FN’s landbrugsorganisation FAO gjort opmærksom på familielandbrugets betydning kloden over.

 

Ifølge FAO viser statistikkerne, at mere end 80 procent af verdens fødevarer, målt i værdi, produceres på familieejede landbrug. FAO skønner, at der findes omkring 570 millioner landbrug i verden. Af disse er 500 millioner familieejede.

 

Ingen burde derfor være i tvivl om, at familielandbrugene er for vigtige til at blive ignoreret. Ikke kun i dele af verden, hvor mennesker hver dag knokler og kæmper for at overleve, men også i et velstående, moderne land som Danmark.

 

FN har afrundet familielandbrugsåret ved at udgive bogen ”Deep Roots” (dybe rødder). I forbindelse med bogen sagde Copa-Congecas generalsekretær, Pekka Pesonen: “Det er afgørende at have en dynamisk, moderne, og omstillingsparat landbrugssektor og på den måde skabe en levedygtig fremtid for familielandbrugene.”

 

Pekka Pesonen fremhævede ved samme lejlighed andelsselskaberne, som vi jo bryster os af herhjemme. Han henviste til et studie fra EU-Kommissionen. Det viser, at mælkeproducenterne får op til 10-15 procent mere for deres mælk i de lande, hvor hovedparten af mælken sælges gennem andelsselskaber.

 

Med dette pust fra den store verden er der al mulig grund til at se lyst på fremtiden for familielandbrugene uanset, at vilkårene lige for tiden er meget vanskelig for danske landmænd. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer, for det er der. Generationsskiftet er stadig en af de helt store udfordringer her i Danmark og desværre også blandt resten af verdens familielandbrugere. Og netop lettere generationsskifter er blandt de sager, vi vil arbejde for i det nye år.

 

Jeg håber, at I og jeres familier får en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

 

 

Historien må ikke slutte her

 

Af Lone Andersen, formand for Familielandbruget og viceformand, Landbrug & Fødevarer

 

Frank Ladegaard Erichsen, tv-vært programmet ”Bonderøven”

 

Regeringen har fokus på at skabe et fortsat grundlag for liv og udvikling i landbruget.

 

Det skal den roses for. Men i et forsøg på at løse landbrugets kapitalproblemer, har regeringen tilsyneladende glemt vores historie og den landbokultur, der er blevet opbygget gennem mere end 150 år med selvejende bønder, andelsselskaber og kreditforeninger.

 

Med et nyt lovforslag vil regeringen give investorer fra ind- og udland mulighed for frit at opkøbe jord. De regler, der gælder i dag om, at landmanden skal have bestemmende indflydelse på gården, skal fjernes. I stedet vil regeringen skabe ”et historisk skifte i landbruget, så selvejet forsvinder.” Begrundelsen er, at det skal være lettere for selskaber at købe landbrugsejendomme.

 

Der er ingen tvivl om at der lige rundt om hjørnet venter landbruget store udfordringer med generationsskifter. Allerede i dag er generationsskifter vanskeliggjort af høje jordpriser og manglende velvilje til at låne penge til unge og ivrige landmænd. Men at give fri adgang til kapitalfonde, pensionskasser og investeringsselskaber er ikke løsningen.

 

Landbrugsjorden vil blive genstand for endnu mere spekulation, end den allerede er. Og vi kan se frem til en jagt på profit gennem hurtige prisstigninger og forretningsformer, som ikke egner sig for landbruget.

 

Det er vigtig altid at holde sig for øje, at landmanden er anderledes end andre erhvervsdrivende, fordi han eller hun arbejder med jord, vejr, planter og dyr. Alle sammen levende størrelser som ikke altid kan måles, stoppes i kasser og prissættes i kroner og øre. Samtidig er landmanden nok den eneste der har lagt hele sit familieliv i de rammer, der også er arbejdspladsen.

 

Når mange unge drømmer om at blive landmænd, skyldes det ikke mindst muligheden for at kunne sætte foden på egen mark. Udsigten til lange arbejdsdage, usikker indtjening og en stærkt skrumpende handlefrihed ser ikke ud til at skræmme dem.

 

Det er derfor altafgørende, at vi skaber rammer, der gør de unge i stand til at anskaffe sig gård, og nye ejer former er i den sammenhæng værd at overveje kraftigt.

 

Men en yderligere liberalisering af landbrugsloven er ikke en hjælp, snarere et benspænd. Det skaber usikre forhold for noget af det vigtigste, vi som mennesker har, nemlig god og frugtbar jord.

Det er den frugtbare jord, der skal skabe grundlag for et mangfoldigt dansk landbrugserhverv med både store og små landbrug, som er den væsentligste forudsætning for, at der også i fremtiden vil være liv og røre herude, hvor vi så godt kan lide og bo.

 

Når landmanden selv bestemmer over gården, er motivation til at arbejde, udvikle og investere i top. Det viser historien gennem de seneste 150 år. Lad ikke regeringen sætte et punktum for det i sin iver efter at skabe kortsigtet vækst.

Familielandbruget - en betydelig del af

Formand Lone Andersen

Østergårdevej 16, Lyne

6880 Tarm

Tlf. 21 48 00 77

E-mail: Lone.andersen@lyne.dk

 

Sekretær Gitte Mejdahl

HFLC Nupark

7500 Holstebro

Tlf. 96 29 66 66

E-mail: gmj@hflc.dk

Kontakt os